All posts tagged: icon

Projektowanie ikon

Ikony, a raczej piktogramy towarzyszą nam od (jak określają badacze) drugiej połowy IV tysiąclecia p. n. e. i stanowiły pierwszy znany system piśmienniczy, za pomocą którego porozumiewali się ludzie. Obecnie ikony są nieodłącznym elementem systemów identyfikacji wizualnej, systemów informacji przestrzennej, interfejsów oprogramowania, stron internetowych, czy aplikacji mobilnych. Są one swoistym skrótem myślowym, a ich celem jest usprawnienie i szybka […]